Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek – Üzletszabályzat

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Digitex World kft. (székhely: 1165. Budapest, Margit utca 114., adószám: 13147732-2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A SZUPERBEKA.HU WEBÁRUHÁZAT ÜZEMELTETŐ VÁLLALKOZÁS ADATAI (TOVÁBBIAKBAN: SZOLGÁLTATÓ)

A szolgáltató neve: Digitex World Kft.

Cím: 1165. Budapest, Margit utca 114.

Ügyfélfogadás: kizárólag előzetes időpont egyeztetés után!

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@szuperbeka.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-721029

Adószáma: 13147732-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Cégbíróság

Telefonszáma: +36 (20) 555 40 55

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., H-2225 Üllő, Gyár utca 8., info@viacomkft.hu

PANASZKEZELÉSI HELYE (ÜGYFÉLSZOLGÁLAT):

Személyesen: 1165 Budapest. Margit utca 114.

Kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján (hétköznap 10.00-17.00 között)

Telefonon: +36 (20) 555 40 55  (H-P: 10.00 – 17.00)
Levélben: székhelyre címezve
E-mail-ben: az info@szuperbeka.hu e-mail címre küldve.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A​ jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Jelen ÁSZF 2021. 04.05. napjától hatályos.

A weboldalon (szuperbeka.hu) elhelyezett tartalmak másolása tiltott.

 

  1. BEVEZETÉS

1.1. A Digitex World Kft. internetes áruházában (a továbbiakban: Áruház) történő megrendelés esetén a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Üzletszabályzatot.

1.2. Az Áruházban forgalmazott valamennyi termék vonatkozásában Eladónak a Digitex World Kft. minősül.

1.3. Az Áruházban Vásárlónak minősülő az, aki az elektronikus úton, az Interneten keresztül ad le megrendelést a www.szuperbeka.hu címen az Eladó internetes honlapján.

Az Áruházban csak a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró, adószámmal rendelkező és/vagy fogyasztónak nem minősülő,

– jogi (KKT, BT, KFT, …) vagy

– nem jogi (pl. Egyéni Vállalkozó) személyek vásárolhatnak.

Fogyasztónak minősülő természetes személyek kiszolgálása az Eladó székhelyén, személyesen történik.

A Vásárlók közül fogyasztónak minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 4. pontja szerint vállalkozásnak minősül. A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztói szerződésekre speciális rendelkezések vonatkoznak. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy jogaik és kötelezettségeik eltérőek attól függően, hogy fogyasztónak minősülnek-e vagy sem.

1.4. Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére kötelezhető.

1.5. Az Eladó törekszik arra, hogy a Vásárló minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megkapjon az Áruházban történő vásárlással kapcsolatban.

 

TERMÉKKÍNÁLAT

2.1. Az Áruházban az Eladó által forgalmazott, a Termékkatalógusban (https://szuperbeka.hu/shop) szereplő cikkek és ezek kiegészítői rendelhetők meg elektronikus úton.

2.2. A Termékkatalógusban termékkínálatunk található, mely alapján választhat és shoppunkban vásárolhat, amennyiben a termék elérhető.

2.3. A Termékkatalógusban az egyes termékek megjelölése és lényeges tulajdonságainak leírása a gyártó termékleírása szerint történik. A termékleírás esetleges pontatlanságáért az Eladó nem vállal felelősséget. Az adatok tájékoztató jellegűek. A termékeknél megjelenített képek illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

2.4. A Termékkatalógus a kiválasztott cikk mellett feltünteti a termék vételárát nettó és bruttó formában. Amennyiben a Termékkatalógus a kiválasztott termék mellett nem tartalmaz árfeltüntetést, az érintett termék aktuálisan nem rendelhető meg. A termék az árfeltüntetés esetleges hiánya esetén sem rendelhető meg ingyen.

2.5. Az Eladó fenntartja az Áruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.6. Az Eladó a már megrendelt termékek vételáránál is fenntartja a változtatás jogát adatbeviteli hiba esetén.

2.7. Az Eladó gondoskodik arról, hogy az Áruházban forgalmazott termékek megfeleljenek a hatályos jogszabályokban előírt forgalombahozatali előírásoknak. Az Eladó gondoskodik arról, hogy a Vásárló a megrendelt termék rendeltetésszerű használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megkapja. Az Eladó valamennyi, az Áruházban forgalmazott termékhez magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót mellékel.

2.8. Az Eladó minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki, mely tartalmazza – amennyiben van – a szállítás költségét is. A szállítási költségekről a SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK menüpont (https://szuperbeka.hu/szallitasi-lehetosegek/ és https://szuperbeka.hu/fizetesi-feltetelek/  nyújt részletes tájékoztatást. A szállítási költségeken kívül az Eladó további költségeket nem számít fel, kivéve a 4.15. pontban megjelölt eseteket.

2.9. Az Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások bármely rajta kívül álló ok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

3. ADATKEZELÉS

3.1. Amennyiben a Vásárló az Áruházban megrendelést kíván leadni, regisztrációs adatlapot nem kell kitöltenie.

3.2. A megrendelés során az Eladó tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ menüpont (https://szuperbeka.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ alatt található meg.

 

4. MEGRENDELÉS, ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS, SZÁLLÍTÁS

4.1. Az online vásárlás menete
Webshopunk SHOP/ÁRAK oldalán kategóriába szedve találja termékeinket. A megfelelő kategóriára kattintva éri el az alá besorolt termékeket, ahol részletesen feltüntetjük azok nevét, leírását, jellemzőit, esetleg fotóját/fotóit. A kiválasztott terméket a KOSÁRBA TESZEM gombbal tudja a Kosárba helyezni, majd ezután folytatni a vásárlást vagy felül a Kosár ikonra kattintva továbbjuthat a Kosár oldalra a megrendelés befejezése érdekében. A Kosár oldalon a darabszám módosítható (alul a KOSÁR FRISSÍTÉSE ikon használata szükséges) vagy az adott soron a termék neve előtti x-re kattintva a tétel a kosárból törölhető.
A Kosár oldalról a szállítási mód bejelölése után a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra kattintva a Pénztár oldalra léphet, ahol adatai (cégnév, cím, adószám…) megadása, valamint a fizetés mód kiválasztása és a Vásárlással kapcsolatos megerősítések után tudja megrendelni a kosárban lévő terméket a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombra kattintva.

4.2. A Technikai adatok oldalon (ahol szintén kategorizálva vannak a termékek) még részletesebb leírást találhat az egyes termékekről. Ha a Technikai adatok oldalra a lenyíló fülek valamelyikével lép be, akkor a TOVÁBB A MEGRENDELÉSHEZ gomb használatával a SHOP/ÁRAK oldalra kerül, ahol a már fentiek (4.1. pont) szerint leírtaknak megfelelően tudja a terméket megvásárolni.
Amennyiben tanácstalan vagy segítségre lenne szüksége a termék kiválasztásában, örömmel állunk szíves rendelkezésére!

4.3. A Vásárlónak a megrendelés elküldéséhez a Pénztár oldalon meg kell adnia a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges adatokat. Vásárló tudomásul veszi, hogy mivel nem minősül fogyasztónak, az adószám megadása kötelező! A megrendelés elküldése előtt a Vásárlónak lehetősége van a megadott adatai ellenőrzésére illetve kijavítására.
A mindenkori szállítási díjak a SZÁLLÍTÁS menüpontban (https://szuperbeka.hu/szallitasi-lehetosegek/) érhetőek el.

4.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés  – mint szerződési nyilatkozat – elküldése az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

4.5. A megrendelés elküldése után az Eladó e-mailben automatikusan visszaigazolja a Vásárló megrendelését, mely azonban nem jelenti a Vásárló szerződési ajánlatának elfogadását. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlat kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A Vásárló jogosult egyéb okokból is az elküldött megrendelés módosítására illetve visszavonására a megrendelést követő 24 órán belül. A megrendelés módosítása a kiszállítás időpontját módosíthatja.

4.6. A megrendelés visszaigazolást követően az Eladó megkezdi a megrendelés feldolgozását, és a megrendelt termékek begyűjtését a központi raktárkészletből. Amennyiben a megrendelt termék az Eladó központi raktárkészletéből hiányzik, az Eladó a megrendelést követő 48 órán belül megküldött emailben tájékoztatja a Vásárlót a vásárlás meghiúsulásáról. Ebben az esetben értesítés után a Vásárló  megrendelése törlődik. Amennyiben a termék értékesítésének nincs akadálya, a megrendelést az eladó Díjbekérő megküldésével e-mail-ben visszaigazolja és  jóváhagyja.

4.7. Az Eladó és a Vásárló között nem jön létre írásbeli szerződés. Az elektronikus úton megkötött szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendelését – figyelembe véve annak a 4.5. pont szerinti esetleges módosításait – a Díjbekérő megküldésével email-ben visszaigazolta.

A szerződés nyelve magyar. Az elektronikus úton megkötött szerződést az Eladó nem iktatja/rögzíti, de a megrendelés adatait tárolja.

4.8. Az Eladó az Áruházban megrendelt termékek kiszállítását kizárólag Magyarország területén vállalja. A termékek Magyarország határain kívül történő kiszállítása nem lehetséges, a határon túlra történő megrendelés esetén az Eladó megrendelést jogosult törölni, egyidejűleg a Vásárlót e-mailben tájékoztatja a megrendelés törléséről. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

Amennyiben Magyarországon kívülre, de az Unió területén belülre kíván szállíttatni,

kérjük vegye fel az Eladóval a kapcsolatot e-mail-ben (info@szuperbeka.hu) vagy telefonon (+36-20-555-4055)

4.9. A jóváhagyott megrendeléseket az Eladó általában 1-5 munkanapon belül, de max.10 napos szállítási határidővel teljesíti. A raktáron nem lévő vagy a Vásárló kérése alapján egyedileg konfigurált termékek szállítási idejéről Eladó a Vásárlót külön tájékoztatja. A kiszállítást megelőzően az Eladó telefonon vagy e-mailben egyezteti a Vásárlóval a kiszállítás időpontját. A Vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a küldemény átvételét biztosítsa. Szállítócéggel történő szállítás időpontját a Vásárló az adott céggel tudja pontosan egyeztetni.

4.9.1. A Hordozható raklapemelők kiszállítására általában a szállítás időpontjának egyeztetésétől számított:
– Budapesten és Pest megyében 1-5 munkanapon,
– Magyarország többi területén pedig 5-10 munkanapon
belül kerül sor, elsősorban saját autós kiszállítással, amennyiben az készleten van.
A kiszállítás teljesítése érdekében Eladó fenntartja a jogot szállítócég igénybevételére is, változatlan áron. Ebben az esetben a részletekről külön tájékoztatja a Vásárlót.
A pontos szállítási időpontot a mindenkori megrendelési folyamat  (szállítási időpont egyeztetés) során rögzítjük és közöljük Vásárlóinkkal.
A raktáron nem lévő vagy a Vásárló kérése alapján egyedileg készült/alakított termékek szállítási idejéről Eladó a Vásárlót külön tájékoztatja.

4.9.2. A raklapemelőgépeken kívüli egyéb termékek kiszállítását GLS futárszolgálattal teljesítjük, melynek várható kiszállítási időpontja a GLS rendszerében ellenőrizhető, általában feladástól számított 2-5 munkanap. GLS csomagkövetés: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes. Arra törekszünk, hogy minden megrendelés a lehető legkorábbi időpontban a megrendelőnél legyen, ezért a kiszállítás teljesítése érdekében fenntartjuk a jogot más szállítócég igénybevételére is, változatlan áron. Ebben az esetben Vásárlóinkat a részletekről külön tájékoztatjuk.

4.9.3. Amennyiben a 4.9.1. és a 4.9.2. pontban megadott szállítási határidő mégsem tartható be, erről és a várható szállítási határidőről elektronikus üzenetben küldünk tájékoztatást. Szállítócéggel történő szállítás időpontját a Vásárló mindig az adott szállítócéggel tudja pontosan egyeztetni.  A kiszállítást megelőzően az Eladó a Szállítási értesítőben, telefonon vagy e-mailben egyezteti a Vásárlóval a kiszállítás időpontját. A Vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a küldemény átvételét biztosítsa.

4.9.4. A Készleten lévő termékek előzetes időpont egyeztetés után (H-P: 10-17) raktárról átvehetőek.

4.10. Amennyiben a kiszállítás során a küldemény átvétele sikertelen, ennek tényéről a Szállító e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. Az ismételt kiszállításért az Eladó külön szállítási díjat jogosult felszámítani.

4.11. Az Eladó a kiszállítást a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. Amennyiben Vásárló a megrendeléskor nem ad meg eltérő kézbesítési címet, úgy a székhely vagy a megrendeléskor megadott címe tekintendő szállítási címnek. A Vásárló köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. (Raklapemelő fogadásához nedvességtől védett, min. 2 x 2 m. tiszta területet, egyenletes, megfelelő teherbírású talajt /pl. betont/ kell biztosítani, úgy, hogy ahhoz a szállító jármű akadálytalanul oda tudjon állni, és a lerakodás zökkenőmentes lehessen.) A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal. A kiszállítás teljesítése érdekében  Eladó fenntartja a jogot más szállítócég igénybevételére is, változatlan áron. Ebben az esetben a részletekről külön tájékoztatja a Vásárlót.

4.12. Az Eladó elsődlegesen a Vásárló által a megrendelés során megadott személy/címzett részére kézbesíti a megrendelt terméket, Eladó nem köteles ellenőrizni a megadott szállítási címen az átvevő személyét.
Amennyiben a kiszállítást nem az Eladó, hanem szállítócég végzi, akkor áruátvételkor az átvételi jogosultság igazolásával kapcsolatban a szállítást végző cég szabályai szerint kell eljárni. Ebben az esetben a Vásárló kötelessége a szállító cégnél előzetesen érdeklődni az ezzel kapcsolatos teendők iránt.

4.13. A Vásárló a küldemény kézbesítésekor köteles azt tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet vagy az átvételi elismervényt vagy a számlát aláírni, illetve ha az Eladó kéri, akkor céges bélyegzővel is ellátni. Amennyiben ez megtörtént, úgy átvételi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el. A számla Vevő részéről történő befogadása szintén az áru  hiánytalan átvételét és a számlán szereplő záradék tudomásul vételét igazolja.

4.14. Amennyiben a Vásárló kiszállításkor megtagadja az áru átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát (pl. elállás).

Ha a távollévők közötti szerződés Eladó és Vásárló között már létrejött, (Eladó a megrendelést jóváhagyta) a Vásárlónak csak alapos indok esetén van lehetősége elállni a szerződéstől,

Alapos indok:

– a kiszállított termék nem a megrendelt termék (típus, méret, mennyiség)

– a kiszállított termék hibás vagy sérült, melyről az Eladó nem tájékoztatta a Vásárlót.

Amennyiben kiszállításkor a Vásárló megtagadja az áruátvételt, úgy az Eladó felé a továbbiakban semmilyen, a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos reklamációt nem jogosult érvényesíteni.

4.15. Az áruátvétel megtagadása Vevő részéről (elállás a vásárlástól):
Ezen elállásokat (amennyiben a távollévők közötti szerződés már létrejött a felek közt) az Eladónak jóvá kell hagynia. (Elállás jóváhagyása.)
Az átvétel megtagadása esetén a szállítási költségek a Vásárlót terhelik.  Ha a kiszállítás tárgya raklapemelő, és Eladó jóváhagyta az elállást, valamint a kiszállítás már megkezdődött vagy megtörtént, az Eladó fenntartja a jogot, hogy az esetleges szállítási díjon felül nettó 40.000 Ft. + áfa (bruttó 50.800,- Ft.) adminisztrációs költséget számítson fel.

Raklapemelő szállítási díjak** :

Budapest és Pest megye : díjtalan

Magyarország többi területe: nettó 40.000 Ft. (bruttó 50.800,- Ft.) .

Fenti szállítási díjak kerülnek felszámításra abban az esetben is, ha az a megrendeléskor ingyenes vagy kedvezményes volt.  A kedvezményes (pl. díjtalan) kiszállítási díjak csak létrejött és lezajlott vásárlás esetén érvényesek.

4.16. A Vásárló a küldemény kézbesítésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlában feltüntetett tételek a valóságban megegyeznek-e a megrendelt és kiszállított termékekkel. Probléma esetén a Vásárlónak 24 órán belül fel kell venni az Eladó Ügyfélszolgálatával a kapcsolatot, a hiba elhárítása érdekében.

4.17. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: Adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a  „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, módosítható vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az Eladó központi e-mail címén (info@szuperbeka.hu).

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Vásárló a megrendeléskor jogosult megjelölni a fizetés módját, mely a megrendelés visszaigazolása, elfogadása esetén a felekre nézve kötelező érvényűnek tekintendő.

5.2. Az Áruházból megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése a FIZETÉSI FELTÉTELEK menüpont (https://szuperbeka.hu/fizetési-feltetelek/ ) alatt található módokon történhet.

5.3. Házhoz szállítással történő kézbesítés esetén a termék ellenértékén felül a szállítási díj is kiszámlázásra kerül. A szállítási költségekről a SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK menüpont (https://szuperbeka.hu/szallitasi-lehetosegek/ ) nyújt részletes tájékoztatást. A szállítási költségeken kívül az Eladó további költségeket nem számít fel a vásárlás során.

5.4. Amennyiben a termék vételára és szállítási díja átutalással előre kerül kifizetésre, az Eladó csak a (szállítási díjjal növelt) vételárnak az Eladó bankszámláján történt jóváírását követően indítja el a termék kiszállítását.

5.5. Utánvéttel történt megrendelés: az Eladó székhelyén történő személyes átvétel esetén a Vásárló (az előre utaláson kívül) választhat az átvételkori AFR utalás vagy a készpénzes fizetés között, ez utóbbi esetben a vásárló a termék vételárát annak átvételekor, készpénzben fizeti meg az Eladónak. Utalás esetén az áruátvétel feltétele a vételárnak az Eladó bankszámláján történt jóváírása.

5.6. A Szállító mindaddig nem köteles a megrendelt terméket a Vásárló részére átadni, amíg a Vásárló a megrendelt termék vételárát és szállítási díját ki nem fizette.

5.7. A megrendelt termék vételárát és szállítási díját tartalmazó végszámlát (az esetleges Jótállási jeggyel) az Eladó a vásárolt termékkel egyidejűleg adja át.

6.     GARANCIÁLIS ÉS PANASZÜGYINTÉZÉS:

6.1. Eladó garanciális rendszerében a jogszabályok által előírt szavatossági jogokat biztosítja valamennyi általa értékesített termékre.

6.2. A Fogyasztónak nem minősülő vásárlók 1 év kellékszavatossági, míg a fogyasztónak minősülő vásárlók (személyesen az Eladó székhelyén tudnak vásárolni) választásuk szerint 2 év kellék- vagy termékszavatossági igényt tudnak érvényesíteni minden az Eladótól vásárolt új termékre.

6.3. Amennyiben az adott termékre a fenti jogszabályok által előírt kötelezettségeken kívül az Eladó további garanciát (jótállást) biztosít, azt a termék adatlapján külön feltünteti és a számlához jótállási jegyet csatol.

6.4. Garanciális jog érvényesítéséhez a Vásárlónak a problémát vagy hibát mielőbb jeleznie kell az Eladó Ügyfélszolgálatának telefonon vagy e-mail-ben, ahol részletes felvilágosítást kap a termék javításával, cseréjével és egyéb fontos információkkal kapcsolatban. Raklapemelő leadása előtt az Ügyfélszolgálattal az egyeztetés* mindenképp szükséges, mert a felmerült probléma jellegétől függ a szállítás vagy a helyszíni javítás. Eladó fenntartja a jogot, hogy fényképet vagy videofelvételt kérjen a hibajelenség megtekintéséhez az ügy gyorsabb lebonyolítása érdekében.

6.5. Amennyiben az Eladó Ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel és egyeztetés* után a termék leadása válik szükségessé, a garanciális jogok érvényesítéséhez Vásárlónak a terméket (tartozékaival és kiegészítőivel együtt) el kell juttatnia az Eladó székhelyére. A termék leadása időpont egyeztetés után lehetséges, mellékelve a vásárlást igazoló dokumentumot (pl. számla) valamint jótállási igény érvényesítése esetén a Jótállási jegyet is.

6.6. A reklamált termék Eladó részére történő visszaszállítását alapvetően a Vásárlónak kell intéznie, de a panasz bejelentésekor az egyeztetés* során Eladó dönthet úgy, hogy a termék visszaszállításáról ő gondoskodik, vagy a szállításra szállító céget ajánl a Vásárlónak. A szállítási költség garanciális probléma esetén az Eladót, garancián kívüli gond esetén pedig a Vásárlót terheli. Vitás esetben a szállítási költség viselését a termék bevizsgálásának eredménye dönti el.  A szállítási költség a Vásárlót terheli amennyiben a bevizsgálás során bizonyítást nyer, hogy a probléma nem garanciális eredetű, vagyis a termékre vonatkozó szavatossági és/vagy jótállási körön kívül esik.  Ebben az esetben, ha a visszaszállítást külső szállító cég végezte, akkor annak normál szállítási díját, ha pedig az eladó végezte úgy a 4.15 pontban leírt adminisztrációs költséget köteles a vásárló megtéríteni határidőn belül, de legkésőbb a termék átvételéig. Amennyiben a bevizsgálás garanciális eredetű problémát igazol és a visszaszállítás a Vásárló költségére történt, az Eladó a bevizsgálás dátumától számított 30 napon belül megtéríti Vásárló részére az igazolt (normál) szállítási költséget. Eladó fenntartja a jogot, hogy a normál szállítási költséget Budapest és Pest megyében maximum 20.000 ft. (Húszezer) forint + áfa, az ország többi részén pedig max. 40.000,- Ft. (Negyvenezer) forint + áfa összegig fogadja el.

6.7. Eladó a termék átvételéről sorszámozott jegyzőkönyvet ad a Vásárlónak, a reklamációt (vagy panaszt) 15 napon belül kivizsgálja, és a törvény által előírt határidőben, de a lehető leghamarabb intézi. A garanciális reklamációról szóló jegyzőkönyv megőrzése szükséges, mert a javított termék, csere, jóváírás átvételi jogosultságát igazolja!

Eladó a termék bevizsgálása (vagy a panasz kivizsgálása) után írásban tájékoztatja a Vásárlót annak eredményéről és a reklamáció megoldásának módjáról.

6.8. A termék csak tiszta, alapvető higiéniai követelményeket kielégítő állapotban adható le, ellenkező esetben az Eladó megtagadhatja az átvételét, vagy tisztítási költséget számíthat fel.

6.9. Egyes termékekhez (terméklapján feltüntetve) az Eladó a törvényileg előírt szavatosságokon kívül szerződéses (önkéntes) Jótállást ad, melynek általános részletei a következőek:

6.9.1. Eladó a szerződéses (önkéntes) jótállást az alábbi feltételekkel és kizárólag a webáruházában (szuperbeka.hu) vásárolt azon termékekhez biztosítja, melyek terméklapján a Jótállás feltüntetésre került.

6.9.2. Az szerződéses (önkéntes) jótállás időtartama: 1 (egy) év.  A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Hatálya Magyarországon érvényes, a fogyasztónak nem minősülő, magyar adószámos Vásárlókra vonatkozik, a termék Vásárló részére történő átadása napjával kezdődik és (mivel nem fogyasztói vásárlás történik) nem kötődnek hozzá fogyasztókat megillető elállási és egyéb jogok.

6.9.3. A jótállási igény a Jótállási jegy és a számla bemutatásával érvényesíthető.

6.9.4. Hibás teljesítés esetén a Vásárló jótállási igényként első körben kijavítást igényelhet. Ha megállapításra kerül, hogy a termék nem javítható, cserét vagy árleszállítást kérhet. Amennyiben a csere nem lehetséges, végső esetben a vételár (30 napon belüli) visszafizetésére kerülhet sor.

6.9.5. Eladó maga jogosult azt eldönteni, hogy a hibás terméket (vagy alkatrészét/tartozékát) kijavítja vagy kicseréli. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a terméket a hiba miatt a Vásárló rendeltetésszerűen nem használhatta. Csere esetén a Jótállási Időtartam újraindul, javítás esetén meghosszabbodik. Cserélhető alkatrész vagy tartozék meghibásodása esetén a jótállási kötelezettség megfelelő teljesítésének minősül az adott alkatrész vagy tartozék javítása vagy cseréje és Eladó nem kötelezhető az egész termék cseréjére. Az alkatrész vagy tartozék cseréje esetén a jótállási idő az adott alkatrészre/tartozékra vonatkozóan indul újra vagy javítás esetén meghosszabbodik azzal a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a terméket a hiba miatt a Vásárló rendeltetésszerűen nem használhatta.

6.9.6. A szerződéses garancia nem vonatkozik a különleges, járulékos vagy közvetett károk, illetve bármely közvetett gazdasági kár vagy veszteség, elmaradt vagy elvárt vagyoni előny vagy haszon, üzleti bevétel, megtakarítások, stb. elvesztésére, valamint az ÁSZF 6.10. pontjában meghatározott nem garanciális eredetű igényekre.

6.9.7. Eladó fenntartja a jogot, hogy a termék a tartozéka vagy kiegészítője nélkül elveszti a rá vonatkozó szerződéses Jótállást.

6.9.8. A garanciális és panaszügyintézés (6.  pontok) valamennyi alpontja érvényes az Eladó által nyújtott szerződéses (önkéntes) Jótállásra is, melynek további részletei az adott termék adatlapján és a Garancia oldalon találhatóak.

6.10. Eladó mentesül garanciális kötelezettségei (szerződéses, önkéntes vagy kötelező jótállás, szavatosság..) alól, ha a hiba oka:

– szakszerűtlen üzembe helyezésből, használatból, üzemeltetésből, szerelésből

– helytelen  vagy rendeltetés ellenes vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, szállításból, tárolásból, használatból,

– karbantartás hiányából vagy elmaradásából,

– erőszakos külső behatásból, rongálásból, sérülésből,

– túlhasználatból, (átlagos vagy megadott használat körét meghaladó igénybevétel)

– túlterhelésből,

– túlfeszültségtől,

– nem gyártási eredetű okból,

– elemi kár, természeti csapás okozta vagy egyéb külső behatásból

ered, továbbá

– ha a termék gyártási száma sérült vagy nem beazonosítható ,

– vis major  vagy

– a termék bármely engedély nélküli módosítása, átalakítása

esetén.

A garanciális kötelezettség (önkéntes vagy kötelező jótállás, szavatosság..) nem vonatkozik

– a normál kopásra és elhasználódásra,

– a kopó, fogyó alkatrészekre, tartozékokra (pl. görgők, kormánybandázs, súrlódó betétek, stb.).

6.11. Garancián kívül ill. a garanciális időszakon túl Eladó az aktuális anyag, munka és egyéb költségek felszámolására jogosult.

7. SZAVATOSSÁG

7.1. Hibás teljesítés (Ptk. 6:157.§)

7.1.1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett. Fogyasztó esetében az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

7.1.2. Kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igény nem érvényesíthető párhuzamosan a termék ugyanazon hibája miatt.

7.2. Kellékszavatosság

7.2.1. Olyan szerződés alapján, ahol a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

7.2.2. A kellékszavatossági jogok érvényesítésére a Ptk. 6:159.§-ában foglalt rendelkezések irányadóak. A jogosultat a következő jogok illetik meg:

  1. a) választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
  2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőben, a a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.2.3. Kellékszavatossági jogokat az a Vásárló is érvényesíthet, aki nem minősül fogyasztónak.

7.2.4. Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a forgalmazóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződésmegkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltakkal összhangban álló módjára. A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az ÁFA törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát).

7.2.5. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A határidők számítása a teljesítés időpontjától kezdődik. Az igényérvényesítési határidő azt jelenti, hogy milyen határidővel kell a jogosultnak a szavatossági igény érvényesítésére irányuló keresetlevelet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál benyújtania.

7.2.6. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2.7. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

jár.

7.3. Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén

7.3.1. Hibás teljesítés esetén a kártérítési igény érvényesítésére a Ptk. 6:174.§ rendelkezései az irányadóak.

 

8. 8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Az Áruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet és az elektronikus kereskedelem lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetlegesen felmerülő hibákra és potenciális veszélyforrásokra.

8.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alábbiakban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

– Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat

– Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Áruház akadálytalan működését és a vásárlást

– Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

– Bármely levél – független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – de főleg bármilyen adat elvesztése

– Bármely szoftver nem megfelelő működése

– Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

8.3. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatokat a behatolóktól. Az Eladó internetes oldala bárki által szabadon elérhető, ezért Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik sem közvetett, sem közvetlen kárért, ami az Áruház weboldalához való csatlakozás miatt következett be.

8.4. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, amit az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Az Eladó ebben az esetben mentesül a megrendelés teljesítésének kötelezettsége alól és a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

8.5. Az Eladó bármikor jogosult indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat, továbbá a weboldalán közzétett bármely szabályt, feltételt és határidőt, ideértve különösen az internetes vásárlás feltételeit és szabályait, továbbá az árakat (a mindenkor érvényes listaárral összhangban) és a szállítási díjakat. A változás az Eladó internetes oldalán történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozik. A módosítás tényéről az Eladó az internetes oldalon tájékoztatja a látogatókat. A módosításról az Eladó a Vásárlókat nem értesíti külön és az értesítési kötelezettség elmulasztásáért nem tartozik felelősséggel.

8.6. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

8.7. Abban az esetben, ha a valaki bármilyen formában megsérti a fenti Üzletszabályzatot, az Eladó jogosult érvénytelennek nyilvánítani az illető személy regisztrációját és/vagy megrendelését.

 

9. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

9.1. Az Áruházban történő vásárlás menetével, a megrendelés visszaigazolásával, a fizetés, a szállítással és a teljesítés egyéb feltételeivel kapcsolatban, továbbá a Vásárlói kifogások érvényesítésével kapcsolatban az Eladó Ügyfélszolgálata (https:/szuperbeka.hu/kapcsolat/)  ad tájékoztatást.

 

10. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

10.1. A személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Tájékoztató megtekinthető az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (https://szuperbeka.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) menüpont alatt.

10.2. Az Áruház internetes oldalán való megrendelésre az Adatvédelmi Tájékoztató ismeretében, annak elfogadása esetén kerülhet sor.

 

11. MAGATARTÁSI KÓDEX

12. ILLETÉKESSÉG, JOGHATÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG

12.1. Bírósági eljárás: Jogvita esetén az Eladó mindenkori székhelye szerint illetékes, a jogvita eldöntésére hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

12.2. Jogvita esetén a hatályos magyar jog rendelkezései irányadóak.

12.3. Panaszkezelési hely (Ügyfélszolgálat):

Tel.: +36 20 555 40 55

Email: info@szuperbeka.hu

Érdeklődik? Észrevétele van? Időpontot egyeztetne?

Bármely kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére!

Várjuk megtisztelő hívását, érdeklődését ügyfélszolgálati telefonszámunkon:

+36 (20) 555 40 55  (H-P: 10.00-17.00)

vagy kérjük, írjon az info@szuperbeka.hu e-mail címünkre.